Nedělní shromáždění

Dobrá zpráva -pro svět

Co je tou dobrou zprávou, kterou hlásal sám Ježíš a kterou měli hlásit i jeho následovníci? 

Evangelium až na konec světa

Kristus nás ve svých posledních slovech vyzval, abychom šli z našeho Jeruzaléma, přes Judsko, Samaří až na konec světa. Může český národ se svou hrstkou křesťanů nějak promluvit do světové misie? A existují dnes ještě nějaké národy, které by k evangeliu neměly přístup? Na tyto otázky se pokusíme odpovědět v rámci nedělního zamyšlení společně s misionářem působícím ve Střední …

Evangelium až na konec světa Read More »