Apoštolská církev Hosana je společenství obyčejných lidí, kteří osobně poznali neobyčejného Boha. Chceme pomáhat člověku najít naději a smysl pro svůj život. Podporujeme ho v osobním růstu, aby mohl rozvíjet své povolání, dovednosti, obdarování a naplnit Boží plán. Přáli bychom si, aby se takový člověk sám stal nadějí pro druhé lidi.

Stejně jako každá organizace i my máme své vedoucí.

Pavel Vašát, pastor

Pavel je ženatý s manželkou Hankou, se kterou vychovali 2 dospělé dcery, a díky nim si užívá 4 vnoučata. Jako duchovní Apoštolské církve pracuje od roku 2004. Pavel má rád svou rodinu, výlety a rád zpívá a hraje na kytaru.

Mgr. David Láník, zástupce pastora

David je ženatý s manželkou Martinou a vychovávají 3 děti: Arnošta, Kristinu a Sáru. Vystudoval pastoračně sociální práci a aplikovanou etiku. Více jak deset let pracuje se závislými lidmi v organizaci Teen Challenge. Má rád jízdu na kole, hru na bicí, svou rodinu a lidi.

Bc. Petr Král, starší sboru

Petr je ženatý s manželkou Vlaďkou. Vychovali dvě děti a již si užívá 4 vnoučata. Petr je ředitelem střediska pro závislé Teen Challenge Šluknov od roku 1996. Petr rád jezdí na kole a hraje na kytaru.

Jan Šimek, sr. , starší sboru

Jan je ženatý s Petrou a má čtyři děti. Je dlouholetým podnikatelem a v současné době je majitelem kavárny Hosana Café. Jan rád jezdí na kole, běhá a hraje fotbal.

Pokud Vás zajímá historie vzniku našeho společenství , naleznete jí níže…

NA ZAČÁTKU BYL …

Vznik našeho společenství ve Varnsdorfu je úzce spjat s osobou Martina Moldana, současného biskupa celé denominace Apoštolské církve v Česku. Píše se rok 1982…

STÍHÁNÍ A ZATÝKÁNÍ

STÍHÁNÍ A ZATÝKÁNÍ

V Československu vládne komunistická strana. Apoštolská církev je postavena do ilegality a všichni čelní představitelé jsou uvězněni. Martin Moldan nechce vystavovat svou rodinu a blízké zbytečným perzekucím, proto se snaží vnitřně identifikovat s místními tradičními církvemi, které jsou státem tolerované.

O PĚT LET POZDĚJI

Čerstvě ženatý Martin Moldan se svou ženou Olgou podstupují riziko a navazují kontakty s vedením Apoštolské církve v Praze. V jeho srdci sílí touha, založit vlastní sbor ve Varnsdorfu v denominaci právě Apoštolské církve.

SAMETOVÁ REVOLUCE

SAMETOVÁ REVOLUCE

Ve vzduchu je cítit atmosféra změny a v Praze jsou první demonstrace. Apoštolská církev je státem uznaná, ale její fungování je podmíněno kontrolou pověřených funkcionářů. Povoleny jsou pouze bohoslužby a misijní činnosti na veřejnosti je přísně zakázána, je tedy i nadále prováděna skrytě a velmi opatrně. Po sametové revoluci vláda útlaku padá a církev může beztrestně a veřejně sloužit lidem.

ROK 1992

V tomto roce, zakládá Apoštolská církev v ČR Letniční biblickou akademii, později transformovanou na Vyšší odbornou školu misijní a teologickou. Toto bude mít později významný vliv na vývoj varnsdorfského sboru, protože její první absolventi, se chopí vedoucích pozic a zaslouží se o posun růst sboru ve Varnsdorfu.

ROK 1996

Mezinárodní misijní organizace pracující s mladými narkomany Teen Challenge, rozšiřuje v České republice své působení a jako nové působiště si vybírá obec Císařské u Šluknova kde zakupuje bývalý rekreační objekt. Zde se zabydlují tři manželské páry jako terapeutičtí pracovníci a asi patnáct mladých lidí, kteří se rozhodli bojovat se svou závislostí. Práce tohoto střediska není nezávislá a je silně propojena se životem varnsdorfského sboru.

ROK 2001

V tomto roce se podílíme na misijní práci v Ústí nad Labem, kde je po pěti leté spolupráci s místními vytvořen nový sbor. Stejné misijní práce začínají v roce 2003 v Liberci a Hrádku nad Nisou.

ROK 2006

Martin Moldan, ten u kterého to celé začalo, byl povolán do celorepublikového vedení Apoštolské církve.

“A ŽILI SPOLU AŽ DO SMRTI”

Ve spolupráci s MÚ Varnsdorf, jsme vytvořili stejnojmenný cyklus tří večerů pro veřejnost, kde jsme vesele i vážně hovořili  na téma rodiny a manželství. Na tuto aktivitu navázal svou činností klub brouček pro maminky s dětmi. Píše se rok 2007…

BĚH NA DLOUHOU TRAŤ

Řadu let se věnujeme pomoci místním prostitutkám nebo práci s romskými dětmi. Je to obtížná a vyčerpávající práce, kterou se zabýváme v různých obměnách po celou dobu vzniku sboru. Tyto činnosti jsou “během na dlouhou trať” a jedinou motivací vybraných dobrovolných pracovníků je láska k bližnímu.

NO COMMENT

Festival pro mladé s názvem “NO COMMENT”, byl úspěšným projektem, který nyní můžeme nazvat pomyslnou startovací čárou na dráze práce s teenagery. Na festival navazuje vytvoření klubu Exit 77, ve kterém se scházejí mladí lidé z místních škol. Aktivity klubu procházejí časem různými změnami až do dnešní podoby. Myšlenka zůstává stejná, nyní s důrazem na atraktivní místo, přátelské prostředí a poznávání, že život s Bohem je lepší než život bez víry. Klub se nyní jmenuje Elevate.

NAŠE VIZE

Náš sbor je tvořen především mladými lidmi a rodinami. Spojuje nás víra v jednoho Boha a vize být lidmi pro druhé. Chceme přinášet světlo a naději všem lidem ve Šluknovském výběžku.

NEPŘEHLÉDNĚTE NÁŠ YOUTUBE KANÁL A STRÁNKU NA FACEBOOKU