AKTUÁLNÍ SÉRIE KÁZÁNÍ

HLEDEJ JAK ZŮSTAT BLÍZKO BOHU

Život přináší různé věci. 

Někdy je vše v pohodě, máme se dobře, jsme zdraví a zajištění, a je na nás, zda budeme blízko Bohu či se od něj vzdálíme. 
Jindy naopak se může život zhoršit, onemocníme, ztratíme finanční zajištění a jsme psychicky vyčerpaní. A na nás je, zda se na Boha naštveme anebo mu zůstaneme nablízku… 

JAK ZŮSTAT V BOŽÍ BLÍZKOSTI V CHUDOBĚ I VE ZDRAVÍ

JAK ZŮSTAT V BOŽÍ BLÍZKOSTI V NEMOCI I VE ZDRAVÍ

JAK ZŮSTAT V BOŽÍ BLÍZKOSTI V ŠTĚSTÍ I V NEŠTĚSTÍ (15.3.)

VISION SUNDAY - SBOROVÁ HODINA (22.3.)

KAM SMĚŘUJEME | HOST LEOŠ CÁSEK (29.3.)

Starší série ke shlédnutí

Rok 2020

Kristus v nás …

 1. Viditelné vyjádření neviditelného Boha | Pavel Vašát
 2. Kristus jako člověk | Pavel Vašát
 3. Kristus uzdravuje | Miroslav Vencl
 4. Kristus jako Bůh | Pavel Vašát
 5. Stavitelé chrámu |Martin Moldan (host)

Rok 2019

Narodil se Kristus Pán, modleme se. Co tato zajímavá výzva obnáší se dozvíte na “vánočních bohoslužbách.”

 1. Ježíš chce s tebou mluvit | Pavel Vašát
 2. Vím, že je něco víc … | Antonín Tipan
 3. Vánoční bohoslužba | Pavel Vašát

V sérii o jedinečnosti jsme mluvili o pozitivních věcech, které doprovázejí rodinu, přátelství, čas, lásku i velké poslání. Jsme si vědomy toho, že to přináší i jisté napětí. Čemu nebo komu mám věnovat více času, pozornosti a lásky? Některé myšlenky zazní v další sérii kázání “život v napětí”.

 1. Církev vs rodina | Pavel Vašát
 2. Darovat vs nechat si | Jan Šimek ml.
 3. Milovat hříšníka vs nenávidět hřích | Ivan Vlachynský
 4. Rozum vs víra | Pavel Vašát

V letní sérii kázání, která se ponese v mottu „spolu na cestě k lidem“, uslyšíte
velmi zajímavé myšlenky o „jedinečnosti“ v přátelství, rodině, čase, lásce, velkého poslání i jedinečnosti osobní. Cílem těchto kázání je ukázat na jedinečnost Božího plánu pro člověka, povzbudit lidi v jejich každodenním životě Božím pohledem na ně, ukázat na Boží principy lásky, přátelství, rodiny i misie pro život člověka. 

 1. Jedinečnost času | Pavel Vašát
 2. Jsi jedinečný | Antonín Tipan
 3. Jedinečnost lásky | Eduardo Sosa
 4. Jedinečnost velkého poslání | Jan Šimek ml.

Bůh založil církev, která vytváří celek lidí, jenž slouží jednotlivcům v jejich konkrétních potřebách. Je Boží vůlí, aby poté lidé společně vyjádřili svoji vděčnost Bohu ve svých modlitbách a písních? Odpověď naleznete v sérii kázání “spolu na cestě k Bohu”.

 1. Jedinečnost modlitby | Róbert Liba
 2. Jedinečnost Letnic | Antonín Tipan
 3. Jedinečnost Chvály | Pavel Vašát
 4. Jedinečnost zaslíbení | Jan Šimek ml.
 5. Jedinečnost pokání | Pavel Vašát

V době před sametovou revolucí byl člověk vnímán jako součást celku a zájmy jednotlivce se vždy podřizovali celku (tzv. kolektivismus). V dnešní době naopak převládá důraz na jednotlivce a jeho potřeby (tzv. individualismus). Bůh má jiný pohled na celou věc. On založil církev, která vytváří celek lidí, jenž slouží jednotlivcům v jejich konkrétních potřebách. 

 1. Máme společný cíl | LC 
 2. Stop individualismu | Antoním Tipan
 3. Stop pohodlí | Jan Šimek ml.
 4. Díváme se dopředu | Jan Šimek 
 5. Otevíráme své domy | Pavel Vašát
 6. Velikonoční poselství | Pavel Vašát
 7. Jeden za všechny, všichni za jednoho | Antoním Tipan
 8. Spolu na cestě | Ivan Vlachynský
 9. Spolu na cestě | Mirek Vencl
 10. Svěřené povolání | Pavel Vašát

Bůh nám na jedné straně dává svůj pokoj, aniž bychom  si to mohli nějak zasloužit. Boží pokoj je dar. Na straně druhé mnohé verše v Bibli vybízejí k určitému jednání, které sebou nesou pokoj. V podstatě určitá aktivita směrem k Bohu a lidem v sobě zahrnuje Boží pokoj. Mohli bychom říci, že určitá forma akce zaslibuje pokoj, naopak určitá forma pasivity nic nepřinese….

 1. Odpuštěním k Božímu pokoji | Pavel Vašát
 2. Raduj se | David Láník
 3. Buď znám svou mírností| Antonín Tipan
 4. Netrap se| Pavel Vašát

Rok 2018

Bůh vidí v každém z nás tu nejlepší verzi toho, kým se může v životě stát. A je na naší ochotě a spolupráci s Bohem, zda se tak stane. Pojďme v následujících tématech společně objevovat, co je potřebné k naplnění Božího plánu pro naše životy.

 1. Vím, kým jsem v Kristu | Pavel Vašát
 2. Vím, co Bůh po mne chce | David Láník
 3. Vím, kde je moje místo | Pavel Vašát
 4. Vím, jak překonávat své pády | Jan Šimek ml.
 5. Vím, jak mohu sloužit | Antonín Tipan
 6. Smysl Vánoc | David Láník

 

Čím je člověk zralejší, tím více si uvědomuje, jak na některých věcech záleží mnohem více než na jiných. Některé věci postupem času ztrácí na důležitosti, jiné jsou naopak důležitější než kdykoliv předtím. Je potřeba si ujasnit priority a do nich investovat. Vybrali jsem 5 důležitých věcí, do kterých se vyplatí za všech okolností investovat.

 1. Investuj do vztahu s Bohem | David Láník
 2. Investuj do druhých | Pavel Vašát
 3. Investuj do Božího království | Tom Bremer
 4. Investuj do sebe | Jan Šimek ml.
 5. Investuj do sebe církve | David Láník
 1. Slabost | Antoním Tipan
 2. Porazit strach | Ivan Vlachynský
 3. Hněv | Pavel Vašát
 4. Hanba | Svatopluk Dysmas
 5. Nedostatečnost | Jan Šimek ml.

Rok 2017

NEPŘEHLÉDNĚTE NÁŠ YOUTUBE KANÁL A STRÁNKU NA FACEBOOKU