NEDĚLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

Přijďte se podívat na jedno z našich nedělních shromáždění. Uslyšíte zde moderní křesťanskou hudbu, poselství založené na biblickém textu a v příjemném prostředí u dobré kávy můžete potkat nové lidi. Jste nevěřící anebo hledající? Věříte, že existuje Něco nad námi? Hledáte Boha anebo jej chcete více poznat? Pak je nedělní shromáždění místo právě pro Vás. Každou neděli od 10:00 do 12:00. Současně probíhá program pro děti ve věku od 3 do 10 let. 

# ELEVATE

je skupina mladých lidí, kteří si chtěj každý den opravdu užívat. Poznali jsme, že život s Bohem dává daleko větší smysl, náboj a radost, než život bez víry. A proto jsme Elevate. Slovo Elevate znamená vyvýšit nebo taky pozvednout. Věříme, že Ježíš Kristus je ta nejlepší cesta a naděje do každé situace – a proto Ho chceme vyvyšovat (elevejtovat). Existujeme, aby každý mladý člověk pozvedal (elevejtoval) kvalitu každého dne na vyšší level. Pochopili jsme, že život je většinou jako cesta nahoru po schodech a málokdy skok rovnou z jednoho patra do druhého. Pojď i ty s námi objevovat nové schůdky, které pro tebe připravil sám Bůh

ROYAL RANGERS

je organizace, která vznikla v 60. letech 20. století v USA se záměrem pomoci mladým lidem najít dobré životní hodnoty a vybudovat jejich charakter. Od roku 1996 funguje v České Republice.
Cílem Royal Rangers je vést děti k aktivnímu životnímu stylu a rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti přiměřeně jejich věku. Programy probíhají často venku. Máme také pravidelné klubové programy, které probíhají každý týden. Snažíme se děti všestranně rozvíjet – ve sportu, tábornictví, vztahu k přírodě, v sociálním cítění a morálních hodnotách.

Kontakt na vedoucího pracovníka: Ladislav Menšík 774 521 624

CO JE MISIE?

My jako sbor chápeme pojem MISIE jako soubor činností, kterými pomáhá člověk člověku. Protože jsme KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ, tak k těmto činnostem neodmyslitelně patří i sdílení křesťanských hodnot. Snažíme se pomáhat lidem v nouzi a reagovat na mimořádné a aktuální potřeby. 

V současně době jezdíme do Řecka, kam přichází množství uprchlíků. Mnozí z těchto lidí přišli o domovy a rodiny, byli vyhnáni ze své vlasti kvůli válce a terorismu. Ano, jsou mezi nimi i tací, kteří mají jiné úmysly, proč přichází do Evropy. My se snažíme poskytnout uprchlíkům jídlo a oblečení, a přinést jim naději do života. Ať má člověk různé úmysly, pokud se setká s živým Bohem, bude proměněn.

Dále pomáháme lidem na Ukrajině, kteří byli postiženi válkou. Spolupracujeme s Ukrajinskou církví a dodáváme jí oblečení, finanční prostředky a pracovní týmy.

CÍRKEV DOMA

Křesťanství není pouze o nedělním shromáždění. Pokud chcete růst ve své víře, je dobré se setkávat v menším počtu lidí. V církvích po celém světě, najdete celou řadu “církví doma” a různých vzdělávacích skupin. Cílem těchto aktivit je prohloubení víry a vztahů. Stejně tak tomu je i u nás. Bude nám ctí, pokud si z níže uvedeného seznamu vyberete nějakou malou skupinu a zapojíte se do ní.

ZAPOJ SE

Nedělní shromáždění, koncerty, kavárna, práce s dětmi, misijní i humanitární činnost, dobrovolnická činnost, mediální činnost atd., to vše je naše společné dílo. Věříme, že i vy najdete své místo, kde budete moci uplatnit své jedinečné obdarování. 

V následujícím formuláři, můžete vidět které týmy aktuálně hledají nové spolupracovníky. Je tu místo jak pro specialisty v oboru, tak pro lidi s touhou učit se nové věci. Odešlete formulář ještě dnes a zapojte se.