Rádi bychom Vám přiblížili aktivity naší církve, ve které společně usilujeme o nesení naděje do zdánlivě beznadějných situací v celém Šluknovském výběžku.

Nedělní shromáždění

Přijďte se podívat na jedno z našich nedělních shromáždění. Uslyšíte zde moderní křesťanskou hudbu, poselství založené na biblickém textu a v příjemném prostředí u dobré kávy můžete potkat nové lidi. Jste nevěřící anebo hledající? Věříte, že existuje Něco nad námi? Hledáte Boha anebo jej chcete více poznat? Pak je nedělní shromáždění místo právě pro Vás. Každou neděli od 9:30 do 12:00. Současně probíhá program pro děti ve věku od 3 do 10 let. 

Elevate

Elevate je skupina mladých lidí, kteří si chtěj každý den opravdu užívat. Poznali jsme, že život s Bohem dává daleko větší smysl, náboj a radost, než život bez víry. A proto jsme Elevate. Slovo Elevate znamená vyvýšit nebo taky pozvednout. Věříme, že Ježíš Kristus je ta nejlepší cesta a naděje do každé situace – a proto Ho chceme vyvyšovat (elevejtovat). Existujeme, aby každý mladý člověk pozvedal (elevejtoval) kvalitu každého dne na vyšší level. Pochopili jsme, že život je většinou jako cesta nahoru po schodech a málokdy skok rovnou z jednoho patra do druhého. Pojď i ty s námi objevovat nové schůdky, které pro tebe připravil sám Bůh. 

Vytváříme atraktivní prostředí pro mladé lidi, kde se můžou v atmosféře přijetí a přátelství setkat s Bohem a pozvedat své životy o level výš. Program běží každý druhý pátek v garáži. Elevate je místo, kde každý mladý člověk může rozvíjet svoje talenty a roste do potenciálu, který v něm Bůh stvořil. Na těchto programech vždycky poznáš někoho nového, zažiješ zábavu při nějaké hře, můžeš zpívat živě písničky, kterými slavíme Boha a uslyšíš praktické poselství, které tě posune o krůček výš.

Elevate je taky rodina, kam každý mladý člověk patří. Setkáváme se každou druhou středu vždy u někoho doma, kde hodně jíme, hodně se smějeme, ale taky se bavíme o osobních věcech, o Bibli a modlíme se, což je klíčové na cestě každého jednotlivce. Buď u nás i ty jako doma.

Royal Rangers

Royal Rangers je organizace, která vznikla v 60. letech 20. století v USA se záměrem pomoci mladým lidem najít dobré životní hodnoty a vybudovat jejich charakter. Od roku 1996 funguje v České Republice.
Cílem Royal Rangers je vést děti k aktivnímu životnímu stylu a rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti přiměřeně jejich věku. Programy probíhají často venku. Máme také pravidelné klubové programy, které probíhají každý týden. Snažíme se děti všestranně rozvíjet – ve sportu, tábornictví, vztahu k přírodě, v sociálním cítění a morálních hodnotách.

 

Kontakt na vedoucího pracovníka: Ladislav Menšík 774 521 624

Healing Room

Každý z nás musí čelit různým překážkám a potížím, které nám brání, abychom v životě něčeho dosáhli. Proto je důležité člověku pomoci, aby překonal své slabosti, problémy či nemoci, aby mohl v životě zanechat stopu.

Healing Room je privátní služba (mezi čtyřmi) očima, kde můžete nacházet či prožít uzdravení ve všech oblastech života (fyzické, duševní, sociální a duchovní).

V současné době máme pět odborných pracovníků, kteří se Vám mohou věnovat v následujících problematikách:

  • Poradenství SOZO 
  • Fyzické uzdravení
  • Křesťanský koučing

slovo SOZO pochází z řečtiny a význam má zachránit, vysvobodit a uzdravit. Cílem SOZO je dostat se ke kořeni problémů, které nám brání v úzkém vztahu s Bohem. Poradce SOZO Vám pomůže formulovat si takové otázky a předkládat je Bohu, aby ste na ně získali odpověď, která zachraňuje, osvobozuje a uzdravuje.

nemoc člověka může být způsobena různými důvody. V Bibli se dočítáme, že Ježíš uzdravoval každou nemoc. Někdy byla nemoc způsobena osobním hříchem, v jiných případech se jednalo o nějaké duchovní zatížení (prokletí) z rodiny. Nemoc může být také odrazem životního stylu (lidé jsou přetížení, vyčerpaní, vystresovaní) a v důsledku onemocní. Proto je důležité mít zjevení příčiny nemoci a ve víře se modlit za Vaše uzdravení.

 určitě jste se někdy v životě setkali s překážkou, kterou máte problém překročit. Věříme však, že každý z nás má určité zdroje a předpoklady, díky kterým dokáže své problémy vyřešit sám. Aby se tak stalo, je třeba  tyto zdroje objevit a správně používat. K tomu slouží zkušený kouč, který Vám pomůže jít kupředu.

Healing Room probíhá každou neděli v prostorách Apoštolské církve od 09:00 – 09:50

Chceme, aby každý, kdo má zájem navštívit tuto službu, se dopředu objednal u Paula Brandwachta (724 918 839) anebo Davida Láníka (603 105 993).

Dětské centrum

Město Šluknov je příhraniční město, kde se mnoho rodin potýká s vysokou nezaměstnaností a špatnými kulturními a sociálními podmínkami. Spousta dětí se bezcílně potlouká po ulicích a hledá, jak zabít čas. Proto naším dlouhodobým cílem je proměna města, ve kterém žijeme. Chceme dětem i jejich rodičům ukázat lepší perspektivu pro jejich životy a naději, kterou dává Bůh. Skrze naší práci vidíme kolem sebe změny. Modlíme se, abychom viděli ještě více změn. 

 

 

Kontakt na vedoucího pracovníka: Antonín Tipan  734 369 120

Misie

Snažíme se pomáhat lidem i za hranicemi Šluknovského výběžku. V současné době realizujeme ve spolupráci s nadačním fondem Nehemia

První projekt se týká humanitární pomoci směřované uprchlíkům z východní Ukrajiny, kde probíhá válka. Více informací najdete pod tímto odkazem.

Druhý projekt se týká misijních výjezdů do Řecka, kam přicházejí uprchlíci z různých částí světa. Více informací najdete pod tímto odkazem.

Církev doma

Křesťanství není pouze o nedělním shromáždění. Pokud chcete růst ve své víře, je dobré se setkávat v menším počtu lidí. V církvích po celém světě, najdete celou řadu „církví doma“ a různých vzdělávacích skupin. Cílem těchto aktivit je prohloubení víry a vztahů. Stejně tak tomu je i u nás. Bude nám ctí, pokud si z níže uvedeného seznamu vyberete nějakou malou skupinu a zapojíte se do ní.

  • Skupina Varnsdorf 603 105 993
  • Skupina Rumburk 774 521 624
  • Skupina Šluknov 734 369 120

zapojte se

Nedělní shromáždění, koncerty, kavárna, práce s dětmi, misijní i humanitární činnost, dobrovolnická činnost, mediální činnost atd., to vše je naše společné dílo. Věříme, že i vy najdete své místo, kde budete moci uplatnit své jedinečné obdarování. 

V následujícím formuláři, můžete vidět které týmy aktuálně hledají nové spolupracovníky. Je tu místo jak pro specialisty v oboru, tak pro lidi s touhou učit se nové věci. Odešlete formulář ještě dnes a zapojte se.

Zadáním e-mailové adresy, souhlasíte se zásadami o ochraně osobních údajů.

NEPŘEHLÉDNĚTE NÁŠ YOUTUBE KANÁL A STRÁNKU NA FACEBOOKU